Ystepikene i Jærbladet

Jærbladet ønsket å skrive en sak om resultatet vårt fra 2020. Siden Ystepikene er organisert som aksjeselskap er dette offentlig informasjon. Trude Håland lurte på om vi kunne kommentere resultatet og gi noen betraktninger om hvordan driftsåret hadde vært. Vi fikk en god dialog, og vi syns hun fikk oppsummert dette på en fin måte.

Vi har tillatelse til å publisere kopiert tekst, så selv om du ikke har abonnement, får du lest saken i vedlagte bilder.