Ystepikene vant Bedriftsutviklingsprisen!

Ystepikene er kjempestolte av å vinne Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Rogaland. Det er en pris vi setter veldig høyt. Juryens begrunnelse gjør oss både stolte og ydmyke:

Ystepikene har imponert med en eventyrlig økonomisk vekst på kort tid som en følge av konseptet de har utviklet, med ysting av produkter av ypperste klasse og døgnåpen gardsbutikk. Ystepikene er synlig, tilgjengelig, gir andre lokalmatprodusenter en salgskanal og hjelper de som går rundt med planer for oppstart av ysting. Ystepikene har vist raushet, originalitet og ikke minst kvalitet i alt de gjør, sier leder for juryen Kari Holmefjord Vervik, som leder Innovasjon Norge i Rogaland.

Les gjerne hele pressemeldingen her.

Resten av juryen har bestått av:
Geir Skadberg, Statsforvalter i Rogaland
May Endresen, Rogaland fylkeskommune
Marit Epletveit, Rogaland Bondelag
Tone Grindland, NHO Rogaland

Om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket
Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Å bidra til norsk mangfold i osteverden var hoved motivasjonen bak Ystepikeprosjektet. Ostene våre har blitt godt mottatt i markedet og det syns vi er veldig gøy! Med denne prisen bekrefter vi at vi innfrir både hovedmålet og de andre delmålene vi har hatt underveis.
Å gi folk innsikt i både landbruket og ystingen har vært en viktig prioritering for oss. I dag er det mange som ønsker å vite mer om norsk matproduksjon, men som ikke har en inngang til det. Ystepikene har ønsket å være en slik kanal. Begrepet «Det åpne ysteriet» er en del av det bildet.

Målet vårt om å synliggjøre kvaliteten i norsk matproduksjon ligger til grunn i alt vi gjør. Det var derfor veldig kjekt at TV 2 ringte oss når de skulle lage en sak til God morgen Norge om norsk ost. Her satte de fokus nettopp på kvaliteten på norsk melk og osten vi lager her i landet. Høydepunktet må vi ha lov å si var da saken ble avsluttet i studio med at
«Norsk ost er i verdensklasse, husk på det neste gang du går på butikken.»

Her finner du dette innslaget.

Tusen takk!

Det er mange som har lagt ned en innsats for at vi skal lykkes. Både i og utenfor ysteriet. Her har hardt arbeid, inspirasjon, testing og ikke minst salgs og markedsabeid vært avgjørende. Det er mange som gjør en forskjell for oss. Det er vi kjempetakknemlige for!